The Single Best Strategy To Use For ПарижТоест, ние нямаме източник на чиста от странични намеси информация, която да смелим самостоятелно, чрез усилията на собствения си Разум.

Заедно – вие не сте конкуренти, вие сте хора с общи цели, общи ценности, общо бъдеще, затова и борбата ви е обща. Само заедно можете да строшите оковите на капитализма и да извоювате правата си. Не се страхувайте да заплашвате, така както вас ви заплашват. Стачкувайте, саботирайте работата, когато се чувствате експлоатирани, търсете връзка със синдикални структури, станете част от тях, сами ги създавайте. Борете се, вашата сила е във вашето обединение.

Приятно е да видиш как осъзнават, че щом работят за заплата, щом са продали труда си, те са се продали в робство и винаги ще бъдат изложени на нашите прищевки, и как, въпреки това, биха дали мило и драго, само и само да се докопат отново до предишното жалко, но сигурно положение.

Къде са печалбите от вашия труд, къде са вашите спестявания и материални блага, които трябваше да получите в замяна на вашето усърдие? Погледнете заплатите си, това ли е вашата печалба? Успявате ли да покриете с тях дори и най-насъщните си нужди? Спокойни ли сте за утрешния ден? Нахранени и облечени ли са децата ви, имате ли покрив над главата? Успявате ли да се погрижите за тяхното адекватно образование? Сигурни ли сте за тяхното бъдеще? Въпреки, че работите по цял ден, в условия далеч от тези, изисквани от закона, примирявайки се с презрителното и нагло отношение на вашите работодатели, вие получавате в замяна само подаяния, недостойни дори и за просяци.

Както виждате, когато сме изправени срещу могъщ противник, не се колебаем да отговорим подобаващо и да защитим нашите интереси. Смятам, че това ще бъде оценено от бъдещите гласоподаватели.

Но да не забравяме, че това бе само едната гледна точка и да проследим действията на Люба, която се бе добрала до острова на стабилността и демокрацията – сградата на атинският парламент

– Какво липсва според вас на българския народ, за да преодолее този кризисен етап от своето съществуване?

Как стана така, че парите, този инструмент чиято идея бе да служи на човека, се превърнаха в негов господар

Другари! Време е да отхвърлите властта на капитала, на капиталистическите изроди и техните подлоги. Време е да отхвърлите безмилостната експлоатация на вашия труд. Време е да се организирате и обедините. Създавайте синдикати, търсете си правата, бъдете част от държавата. Общувайте помежду си, а не с телевизора. Обсъждайте, настоявайте, обединявайте се. Заедно си търсете правата от работодателя, заедно изисквайте достойно заплащане на труда си.

Защо в името на финансовата стабилност на банките, трябва ние да понасяме последиците от техните недомислени решения, по отпускането на тези заеми?

Защо банките имат правото да определят едностранно и непрозрачно лихвите по кредитите с които ни заробват, и да ги вдигат когато си поискат, без да е нужно да дават каквито и да е обяснения на клиентите си, единствено в името на собственото си оцеляване, а отделният човек да е длъжен да се съобразява с тези решения правещи невъзможно неговото собствено оцеляване? Кое е по-важно да оцелее, човечеството или лихварите?

Но как нашите медии отразяват тази протестна вълна? Те показват шокиращи кадри на сблъсъци с полицията, горящи сгради и автомобили, окървавени демонстранти и т.н., без обаче да изложат причините довели до тези протестни действия. И вие стресирани от видяното, от това което медиите ви втълпяват, че е плод на действията на пияни тълпи, на хулигани, че това са безредици и противообществени прояви, а не протести на възмутени, на разгневени граждани – вие се отказвате от последното си оръжие и потъвате в блатото на безверието, стреса, апатията и безсилието.

И рече Бог чрез устата на своя служител, че когато репортажа приключи, за да възвърнат първоначалната си цялост Миро и Люба ще трябва да се съвкуплят, и че това не само ще възвърне цялостната същност на Миролюба, но и ще се случи така, щото тя ще бъде трудна и ще България Китай роди плод нов месия, който трябва да кръсти Лефтерис, по името на свещеника, и който ще доведе нов демократичен строй на Земята.

Смея да кажа, че това е война, информационна война, а всяка война изисква средства, така че докато победим, аз съм готов да вземам средства от която и да е друга сфера на държавното управление и да ги насочвам за постигането на една благоприятна информационна среда за работа на нашето правителство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *